අත්හිටුවීමේ වේදිකාව

 • SHDN-660X100 තනි සන්නායක නයිලෝන් පුලි ශ්‍රේණිගත බර 20kN

  SHDN-660X100 තනි සන්නායක නයිලෝන් පුලි ශ්‍රේණිගත බර 20kN

  රෝද ද්රව්ය ඇලුමිනියම් හෝ නයිලෝන්, සහ එය රබර්වලින් ආවරණය කළ හැකිය.

  කේබල් පුලි:

  විවිධ සන්නායක නූල් සඳහා විවිධ විෂ්කම්භයන් ඇති නූල් බ්ලොක් භාවිතා කරන ලදී.

  අපගේ විශාල විෂ්කම්භය නූල් බ්ලොක් ඉහළ ශක්තිය සහ නම්‍යශීලී, භාවිතයට පහසු, සැහැල්ලු බර සහ දිගු සේවා වේ.

  භාවිතය:කේබලය සහ සන්නායකය තැබීමේදී ඝර්ෂණයෙන් ආරක්ෂා කරන්න.ඔවුන්ට කාලය හා වෑයම ඉතිරි කර ගත හැකිය.